Céljaink

           Az alapítvány célja:
Eötvös Károly, és az általa írt elbeszélő művekben – különösen, de nem kizárólag az „Utazás a Balaton körül”, „A balatoni utazás vége”, „Bakony” című művekben – megidézett magyar szellemiség, magyar tájak, hagyományok, emberek emlékének és ismertségének ápolása, fenntartása, népszerűsítése. Ennek érdekében a célba illeszkedő könyvek, kiadványok, publikációk, rendezvények, események, kulturális programok, elektronikus tartalmak létrehozása, és létrejöttének, szervezésének támogatása.

Ezen belül kiemelten:

  • Eötvös Károly és az általa írott elbeszélő művek emlékének megóvása, összegyűjtése, bemutatása, széles körű bel- és külföldi ismertségének elősegítése, támogatása;
  • Eötvös Károlynak a Balaton-Bakony régióról írt műveiben szereplő szellemiség, tájak, hagyományok, és emberek emlékének és ismertségének ápolása, fenntartása, népszerűsítése és erősítése;
  • Az Eötvös Károlyhoz, és az elbeszéléseiben bemutatott személyekhez, helyekhez, eseményekhez kapcsolódó dokumentumok, emlékek összegyűjtése, regisztrálása későbbi tudományos igényű feldolgozásra.

 

Az alapítvány tevékenysége:

  • Kiadványok, publikációk, ismertetők, készítése, konferenciák, előadások, rendezése, valamint ilyenek készítésének, illetőleg rendezésének elősegítése, támogatása.
  • Egyéni és közösségi kutatások, értékmentő munka támogatása a célokhoz igazodóan.
  • Az alapítvány ösztöndíjakat adhat ki, pályázatokat írhat ki, díjakat alapíthat, illetve támogatások elnyerésére pályázhat.
  • Olyan rendezvények (találkozók, konferenciák, ankétok, kirándulások, előadások stb.) szervezése, támogatása, melyek az alapítványi célok megvalósítását elősegítik.
  • Mindazon tevékenységek, módszerek, és eszközök támogatása, melyek elősegítik az alapítványi célok megvalósítását.